Projectes Enginyeria Consultoria
EstudiServeisProjectesContacte
Projectes Executius d'Instal·lacions
Llicències d'Activitat
Legalitzacions
Direccions d'Obra
Consultoria
Eficiència i Certificació Energètica
Peritatges
Llicències d'Activitat

Realització i assessorament de projectes de Llicències d’Activitat, Permisos municipals, Llicències d’Obertura d’Establiments, Certificats Finals d’Activitat, Llicències d’obra i Adequació d’Activitats a la normativa vigent. Assessorament complert al client i Tramitació fins a la obtenció del Permís o Legalització necessari davant l’Administració i/o l’Ajuntament. Projectes segons les normatives actuals vigents. Per a tot tipus d’Establiments (Industrials, Comercials, de Restauració, de Serveis, etc).

EstudiServeisProjectesContacte