Projectes Enginyeria Consultoria
EstudiServeisProjectesContacte
Perfil
Fundador
Equip
Fundador

Cèsar Raso Garcia

1976     Neix a Sabadell

2000     Enginyer Industrial  

   Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa (ETSEIT)      

   Universitat  Politècnica de Catalunya (UPC)   

2001     Curs de “Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió” al Institut Català de la Tecnologia. Cursos de Dibuix i Informàtica              

                    (AutoCAD, SolidEdge, Superproject, Càlcul d’instal·lacions, Càlcul enllumenat, Creació y planificació de Projectes, etc)

2002     Professor d’AutoCAD al departament de formació de la Suministradora informàtica de Sabadell

   Cursos de Càlcul de Pressupostos (Arquímedes, Presto, TCQ)

   Diverses jornades i cursos (Nou Reglament Electrotècnic Baixa Tensió, RITE, instal·lacions calefacció i climatització, enllumenat...)

2003     Postgrau de Gestió de la Qualitat a l’Empresa (Escola d’Organització Industrial)

2001-4  Desenvolupa la seva activitat professional a diferents Despatxos d’Enginyeria

   Enginyeria AIA “Activitats Instal·lacions Arquitectòniques”.  Project Manager i Cap de Projectes

2005     Funda PRC Enginyers

 

EstudiServeisProjectesContacte